Info
Hlasujte >>
Chcete aby sme Vás kontaktovali pred odoslaním zásielky?
Iba v prípade komplikácii
25.97% (18019)
Netreba, odoslať čím skôr. Stačí info o odoslaní
18.81% (13056)
Vždy pred odoslaním emailom
18.73% (12995)
Vždy pred odoslaním, je jedno ako
18.34% (12724)
Vždy pred odoslaním telefonicky
18.16% (12600)
Spolu hlasovalo: 69394
Ďakujeme, že sa zúčastňujete ankety
Aký alarm Vás najviac zaujíma?
Lacný
12.98%, (11724)
Dodatočný immobilizér
8.98%, (8116)
Značkový
8.79%, (7939)
Vyhľadávanie cez satelit
8.73%, (7888)
Kašlem na všetko auto mám poistené
8.70%, (7862)
GSM alarm
8.70%, (7861)
Mechanické zabezpečenie
8.66%, (7828)
Dvojcestný ( s pagerom)
8.64%, (7804)
Nechám si poradiť montážnym strediskom
8.64%, (7802)
Podľa recenzii
8.64%, (7802)
Skrytý vypínač
8.54%, (7716)
Spolu hlasovalo: 90342
Z tohto počítača sa už hlasovalo
Čo preferujete pri nákupe?
Cenu
13.66%, (12161)
Históriu predajcu
9.71%, (8643)
Odporúčanie známych
9.71%, (8643)
Prístup predajcu
9.71%, (8643)
Recenzie
9.71%, (8643)
Značku
9.70%, (8639)
Vzhľad
9.58%, (8524)
Dostupnosť
9.46%, (8424)
Podrobnosť informácii
9.44%, (8402)
Akcia (prípadne výpredaj)
9.32%, (8300)
Spolu hlasovalo: 89022
Z tohto počítača sa už hlasovalo
Reklamní partneri
Zaujímavé odkazy
Vzhľadom na nariadenie vlády žiadame o dodržiavanie aktuálnych hygienických nariadení pri vstupe do kamenných predajní s nasadeným rúškom, použitím dezinfekcie na ruky, dodržiavanie označených odstupov a počtu povolených zákazníkov.
Ďakujeme za pochopenie, toleranciu a vašu priazeň.

Pri nákupe nad 100€ v maloobchodných cenách poskytujeme dopravu zadarmo. Tento spôsob dopravy sa zobrazí v ponuke po prekročení hodnoty objednávky nad 100€. Neplatí na akciové položky a položky výpredaja.
K nákupu nad 200€ v maloobchodných cenách (mimo akcií a položiek výpredaja) vám pribalíme malú pozornosť
Budeme radi ak otestujete aj našu stránku vo výstavbe: www.omegasecurity.sk


AKUMULÁTORY, AUTOBATÉRIE

Počet produktov: 229

AUTO-MOTO / AKUMULÁTORY, AUTOBATÉRIE /

Ako sa starať o akumulátor >>> kliknite
ELEKTRICKÉ ZARIADENIE VOZIDLA
Funkcia štartovacieho akumulátora v automobile : elektrické zariadenie vozidla poháňaného spaľovacím motorom obsahuje dva zdroje elektrickej energie, akumulátor a alternátor. Ak je zariadenie v prevádzke, tieto zdroje pracujú striedavo,t.j. nedodávajú elektrickú energiu súčasne. Ak je motor v kľude, alebo sú nedostačujúce otáčky motora k indukcii prúdu v alternátore, akumulátor dodáva elektrickú energiu všetkým spotrebičom zapojeným do obvodu. Pri štartovaní motora akumulátor dodáva prúd do štartéra a systému zapaľovania. Ak je motor v chode, alternátor sa stane zdrojom elektrického prúdu pre akumulátor, t.j. akumulátor je nabíjaný prúdom z alternátora.

Nabíjacie zariadenie: nabíjacie zariadenie zahŕňa alternátor a regulátor napätia, ktorý udržuje nabíjacie napätie akumulátora na príslušnej úrovni pri meniacich sa podmienkach prostredia a prevádzky.Obvyklé nabíjacie napätie 12 V systému musí byť v rozmedzí 14,0 až 14,4V pri +25 °C,merané na póloch akumulátora pri miernych otáčkach 2000 ot./min. a so zapnutými svetlami. Toto sú parametre nutné k tomu, aby akumulátor dosiahol napätie, pri ktorom nedochádza k plynovaniu úplne nabitého akumulátora.Pri väčšom zaťažení, od zapnutého vetráka, elektrického vyhrievania okien alebo sedadiel nesmie pokles napätia prekročiť 0,3V. Pri skúšaní musí byť akumulátor plne nabitý.

PRINCIP ČINNOSTI
Stav nabitia - ak je akumulátor nabitý, kladná doska obsahuje aktívny materiál z dioxidu olova(PbO2) a negatívna doska aktívny materiál z kovového olova(Pb). Elektrolyt je zriedená kyselina sírová o hustote 1,280 kg/l.

-Pri vybíjaní - preteká prúd z kladného pólu cez odpory(spotrebiče) k zápornému pólu. Premena chemickej energie zaisťuje prúd. Sulfátová skupina (SO4) sa pohybuje ku kladnej a zápornej doske v rovnakom množstve, zatiaľ čo kyslík (O) sa pohybuje od kladnej dosky do elektrolytu, kde sa viaže s voľným vodíkom (H2) na vodu (H2O).

vybíjanie

PbO2 + H2SO4 + Pb >==> PbSO4 + H2O + PbSO4

dosky(+) elektrolyt dosky(-) dosky(+) voda dosky(-)

Stav vybitia - po skončení vybíjania materiál kladných a záporných dosiek obsahuje dioxid olova (PbSO4) a elektrolyt je veľmi zriedený. Akumulátor ponechaný v tomto stave sa poškodzuje. Čím dlhšie je vybitý, tým viac sa poškodzuje. Proces sa nazýva sulfatácia a prebieha rýchlejšie za vyšších teplôt. Pri nabíjaní - elektrický prúd (jednosmerný) preteká akumlátorom v opačnom smere. Sulfátová skupina (SO4) sa pohybuje z dosiek do elektrolytu a kyslík z vody sa vracia k zápornej doske. Po ukončení nabíjania je stav akumulátora popísaný nasledovne (stav nabitia).

nabíjanie

PbSO4 + H2O + PbSO4 <==< PbO2 + H2SO4 + Pb

dosky(+) voda dosky(-) dosky(+) elektrolyt dosky(-)Napätie - vzhľadom k chemickému zloženiu kladných a záporných dosiek a elektrolytu je napätie plne nabitého akumulátora 2,13V na článok, meraného voltmetrom bez záťaže,čiže 12,78V u 12V batérie. Ak je do okruhu zapojený odpor(spotrebič), napätie článku poklesne. Pokles závisí od kapacity, prúdu,vybitia, teploty, konštrukcie a stavu akumulátora pred vybitím. Zbytkové napätie(napätie na svorkách) je definované ako napätie medzi kladným a záporným pólom a závisí od koncentácie sulfátov v elektrolyte v póroch dosky.

V priebehu plynulého zaťaženia hustota elektrolytu neustále klesá, až sa aktívny materiál dosiek už ďalej nemení na dioxid olova. Potom napätie môže klesnúť tak nízko, že akumulátor nieje schopný dodať potrebný prúd. Pri nízkej teplote je kyselina sírová menej kvapalná a preniká do pórov dosky pomalšie. Výsledkom je rýchlejší pokles zbytkového napätia, čím klesá schopnosť štartovania. To znamená, že vnútorný odpor akumulátora rastie.

Kapacita (rezervná kapacita)
Kapacita akumulátora sa spravidla udáva v ampérhodinách (Ah) pri 20h vybíjaní(C20). Ak sa akumulátor vybíja, napr. 3A po dobu 20 hod. a napätie článku neklesne pod 1,75V u celej 12 voltovej batérie pod 10.5V , potom sa kapacita každého článku rovná 3A x 20 hod. = 60 Ah. Ak bude vybíjanie prebiehať v kratšom čase, ale s väčším prúdom, parameter Ah bude nižší. Kapacity rovnakých akumulátorov sa budú líšiť pri rôznych dobách vybíjania. V niektorých prípadoch môže byť uvedená aj iná hodnota kapacity, napr. u malých trakčných batérií sa udáva hodnota C20 aj C5, výpočet je popísaný nižšie.

Príklad:

100Ah = kapacita 20 hodín (C20) znamená vybíjanie 5A po dobu 20 hodín,

alebo

100Ah = kapacita 5 hodín (C5) znamená vybíjanie 20A po dobu 5 hodín, to znamená,že rovnaká kapacita sa líši rôznymi dobami vybíjania.

Ak je uvedená rezervná kapacita(RC),vysvetlenie je nasledovné:

- RC(rezervná kapacita) Príklad - RC 120 min znamená, že akumulátor je shopný dodávať prúd 25A počas dvoch hodín( 50 Ah),aby nekleslo napätie článku pod 1,75V. To znamená, ak je uvedená hodnota RC 240 min , batérie má kapacitu 100 Ah.

Všetky hodnoty sú udávané pri teplote elektrolitu 25°C.

Štartovací prúd
U väčšiny akumulátorov sa udáva štartovací prúd za studena(-18°C) podľa EN.

Metodika skúšania podľa normy EN - akumulátor sa vychladí na -18 stupňov a potom sa zaťaží stanoveným (menovitým) prúdom v A po dobu 10 s.Pri tomto zaťažení musí byť minimálne svorkové napätie 7,5V . Akumulátor je ponechaný 10 s v kľude a následne je zaťažený 60 % prúdu pôvodného zaťaženia po dobu 73 s. Napätie nesmie klesnúť pod 6 V.Plne nabitý akumulátor pri zaťažení
+25 °C------------------------udržuje------------------------100 % štartovacieho výkonu

O °C------------------------udržuje--------------------------65 % štartovacieho výkonu

-18 °C------------------------udržuje--------------------------40 % štartovacieho výkonu

Hustota elektrolytu :

1,10 - mrzne pri -7 °C

1,15 - mrzne pri -15 °C

1,20 - mrzne pri -26 °C

1,25 - mrzne pri -52 °C

1,28 - mrzne pri -68 °C

Konštrukcia akumulátora
Článok - obsahuje sadu kladných a záporných dosiek ,ktoré sú oddelené separátormi. Kladné dosky v článku sú spojené do jednej sústavy, záporné do sústavy druhej. Maximálna kapacita sa dosiahne , ak je maximálna hmotnosť aktívneho materiálu v pomere s požadovaným množstvom elektrolytu. Maximálne hodnoty štartovacieho prúdu sa dosiahnu zvýšením celkovej plochy povrchu dosiek. V niektorých typoch akumulátorov, napr. OptimaTop, YellowTOP sú iba dve dosky v každom článku, jedna kladná a jedna záporná. Dosky sú asi 1 m dlhé a valcované so separátorom medzi nimi a tvoria špirálu vo vnútri valcového článku.

Akumulátor sa skladá z článkov, každý z nich má napätie 2.13V , aby mal akumulátor požadované celkové napätie, sú spojené do série. Tri články v sérii dávajú napätie 6,39V , 6 článkov 12,78V. Najpoužívanejšie sú 12V akumulátory.Aby sme získali 24V, musíme spojiť dva akumulátory do série.

Elektrolyt - Aktívny materiál na doskách sa aktivuje po nasýtení riedenou chemicky čistou kyselinou sírovou (elektrolytom). Elektrolyt vyvoláva chemickú reakciu a vedie elektrický prúd medzi kladnými a zápornými doskami. Ak zvážime 1 l elektrolytu z plne nabitého akumulátoru a 1 l destilovanej vody, zistíme, že elektrolyt je ťažší. Liter vody váži 1 kg, 1 l elektrolytu váži 1,28 kg, tzn. že merná hmotnosť elektrolytu je 1,28 kg/l. Postupne, ako sa akumulátor vybíja a sulfáty z kyseliny sírovej sa usadzujú na doskách, hustota elektrolytu klesá. Kvapalný elektrolyt sa používa vo väčšine bežných olovených akumulátorov. Akumulátory s elektrolytom absorbovaným v separátore,ktoré sa nazývajú absorpčné sklenné rohože sú akululátormi typu AGM. U týchto akumulátorov je plocha dosiek podstatne väčšia, taktiež ich vnútorný odpor je menší a štartovací prúd vyšší. Príkladom je OptimaTop, YellowTop a motocyklové batérie s technológiou LF (AGM).

Rady pre správne používanie akumulátora
- akumulátor udržiavajte v čistom stave. Nečistoty /prach,mastnota,blato,voda a pod./ na povrchu akumulátora zvyšujú jeho samovybíjanie.

- vyhýbajte sa vybíjaniu akumulátora, keď motor nepracuje /batéria sa vybíja/ ..autorádio,svetlá,kúrenie a pod. akumulátor vybíjajú a dochádza k cyklovaniu batérie. /vybíjanie-nabíjanie/. Svetlá nechávajte v činnosti v nevyhnutných prípadoch, keď to vyžaduje bezpečnosť cestnej premávky. Každý akumulátor má obmedzený počet cyklov vybitia a zbytočné vybíjanie skracuje jeho životnosť.

-elektrickú sústavu vo vozidle majte v dobrom stave, pretože správne nastavené nabíjanie je základným predpokladom pre dlhú životnosť akumulátora.

-používajte adekvátnu,príp.vyššiu kapacitu vo vozidle, podľa predpisov výrobcu.

-ak je predpoklad, že vozidlo bude dlhšiu dobu stáť, akumulátor treba nabiť, aby nedochádzalo k sulfatácii. Nabíjať batériu je vhodné aj vtedy, ak vozidlo jazdí veľmi málo, prípadne len v meste. Vtedy nabíjanie nepracuje dostatočne dlho, aby sa energia odobraná pri štarte stihla doplniť. Je vhodnejšie nabíjať slabým prúdom a dlhšie.

-pre akumulátor je najvhodnejšie miesto v suchom a chladnom prostredí /platí to najmä pre moto batérie pri zimnom uskladnení/.
► Zásuvka automobilového zapalovače s konektory pro připojení přímo na autobaterii 12V. Ideální pro situace,...
Adaptér autobaterie - zapalovač CAR
bez DPH 2.49 €
s DPH 2.99 €
ks
* dĺžka: 329mm * šírka: 172mm * výška: 214mm * maximálne prúdové zaťaženie: 25A * nabíjacie napätie cy...
bez DPH 169.16 €
s DPH 202.99 €
ks
* vybíjací prúd pri -18°C: 800A * katalógové čísl 600 104 080 * dĺžka: 353mm * šírka: 175mm * výška: 1...
bez DPH 126.38 €
s DPH 151.66 €
ks
► Vybíjací prúd pri -18°C : 830A  ► Dĺžka: 353mm  ► Šírka: 175mm  ► Výška: ...
bez DPH 123.66 €
s DPH 148.39 €
ks
► Napätie: 12V ► Kapacita C20 pri 27 °C: 100 Ah ► Vybíjací prúd pri 18 °C (EN): 900 A ► Maximálne rozmer...
bez DPH 95.74 €
s DPH 114.89 €
ks
* Preprava možná len spoločnosťou TOPTRANS (viď obchod. podmienky) * vybíjací prúd: 830A * dĺžka: 353mm * š...
bez DPH 146.71 €
s DPH 176.05 €
ks
► Autobatéria VARTA Promotive Black H9 ► 12V / 100 Ah ► Štartovací prúd: 720A ► Typ za...
bez DPH 92.66 €
s DPH 111.19 €
ks
► Vybíjací prúd pri -18°C : 830A  ► Dĺžka: 353mm  ► Šírka: 175mm  &#...
bez DPH 108.33 €
s DPH 129.99 €
ks
► Katalógové číslo: 610402 ► Vybíjací prúd: 920A ► Váha: 25,84kg ► Dĺžka: 393 `...
bez DPH 116.66 €
s DPH 139.99 €
ks
► Autobatéria VARTA Promotive Black J1 ► 12V / 125 Ah ► Štartovací prúd: 720A ► T...
bez DPH 122.74 €
s DPH 147.29 €
ks
► Preprava možná iba spoločnosťou TOP TRANS ► Autobatéria VARTA Promotive Black J10 ► 12V /...
bez DPH 129.58 €
s DPH 155.49 €
ks
► Dĺžka: 513 mm  ► Šírka: 189 mm  ► Výška: 223 mm   ► Vybíjací Prud: 800A  ...
bez DPH 138.33 €
s DPH 165.99 €
ks
► Napätie: 12 V ► Kapacita: 140 Ah ► Štartovací prúd EN: 950 A ► D...
bez DPH 118.33 €
s DPH 141.99 €
ks
► Dĺžka: 514 mm  ► Šírka: 218 mm  ► Výška: 210 mm   ► Vybíjací Prud:...
bez DPH 142.99 €
s DPH 171.59 €
ks
* vybíjací prúd - 900A * dĺžka - 513mm * šírka - 223mm * výška - 223mm * váha - 44.9kg * zapojenie - 3 *...
bez DPH 174.02 €
s DPH 208.82 €
ks
► Preprava možná lesn spoločnosťou TOP Trans (viď. obch. podmienky) ► vybíjací prúd pri -1...
bez DPH 168.99 €
s DPH 202.79 €
ks
► Preprava možná lesn spoločnosťou TOP Trans (viď. obch. podmienky) ► vybíjací prúd pri -1...
bez DPH 170.83 €
s DPH 204.99 €
ks
► vybíjací prúd pri -18°C: 1000A ► dĺžka: 513 mm ► šírka: 223 mm ►&...
bez DPH 181.66 €
s DPH 217.99 €
ks
► Preprava možná lesn spoločnosťou TOP Trans (viď. obch. podmienky) ► vybíjací prúd pri -1...
bez DPH 233.99 €
s DPH 280.79 €
ks
► Autobatéria - Exide EQUIPMENT GEL ► Krátky kód ES 290 ► Kapacita ( Ah / 20h ): 25 ► Nap...
bez DPH 75.74 €
s DPH 90.89 €
ks
* 12V/40Ah * vybíjací prúd: (A) EN: 330 * dĺžka: 187mm * šírka: 127mm * výška: 227mm * hmotnosť baterie: ...
bez DPH 45.85 €
s DPH 55.02 €
ks
► Úplne bezúdržbový , značkový akumulátor BOSCH s predĺženou životnosťou , so špeciáln...
bez DPH 49.99 €
s DPH 59.99 €
ks
► +pól : Pravý ► Dĺžka : 207mm ► Šírka : 175mm ► Výška : 175mm ► Kapacita C20 (Ah) : 44Ah ► Štartov...
bez DPH 42.08 €
s DPH 50.49 €
Momentálne nedostupný tovar


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Doba načítania stránky: 0.18522 s